Kliimameetmete peadirektoraat — Teade peanõuniku ametikoha täitmise kohta (palgaaste AD 14) (Personalieeskirjade artikli 29 lõige 2) — KOM/2011/10308