Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1779, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhdenmukaistetuista standardeista, jotka koskevat tiettyjä kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettuja laitteita, valaisimien kosketinkiskojärjestelmiä, hätävalaisimia, kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettuja rasiakytkimiä, virrankatkaisimia, lähestymiskytkimiä, kaarihitsausvirtalähteitä ja sähköisiä mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteita