Дело C-235/14: Решение на Съда (пети състав) от 10 март 2016 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Barcelona — Испания) — Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Преюдициално запитване — Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм — Директива 2005/60/ЕО — Мерки за комплексна проверка на клиента — Директива 2007/64/ЕО — Платежни услуги във вътрешния пазар)