Решение на Европейската централна банка от 11 януари 2013 година за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2013/1) (2013/132/ЕС)