Решение на Съда (трети състав) от 28 юни 1984 г. # Nordbutter GmbH & Co. KG и Bayerische Milchversorgungs GmbH срещу Федерална република Германия. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Германия. # Съединени дела 187 и 190/83. Nordbutter и Bayerische Milchversorgung TITJUR