Държавна помощ — Франция — Държавна помощ SA.39621 (2015/C) (ex 2015/NN) — Механизъм за капацитет във Франция — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзтекст от значение за ЕИП