Věc C-409/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Zařazení zboží — Výklad podpoložky kombinované nomenklatury — Směrnice 2008/118/ES — Dovoz zboží podléhajícího spotřební dani — Režimy s podmíněným osvobozením od cla — Důsledky celního prohlášení, v němž je uvedena nesprávná podpoložka kombinované nomenklatury — Nesrovnalosti během přepravy zboží podléhajícího spotřební dani“