Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 8 päivänä heinäkuuta 1999.