Решение на Съда (пети състав) от 11 декември 1997 г.