Заключение на генералния адвокат Warner представено на28 юни 1977 г.