Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Χρήση εγχώριου άνθρακα στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)