Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Местните ресурси от въглища в енергийния преход в ЕС“ (становище по собствена инициатива)