Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7874 – Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Pioneer US) (Text av betydelse för EES)