Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7874 – Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Pioneer US) (Tekst mający znaczenie dla EOG)