Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7874 — Warburg Pincus/General Atlantic/UniCredit/Pioneer US) (Текст от значение за ЕИП)