2013/677/EU: Rådets gennemførelsesafgørelse af 15. november 2013 om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem