2013/677/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 15 ноември 2013 година за предоставяне на разрешение на Люксембург да въведе специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност