Решение (ОВППС) 2016/808 на Комитета по политика и сигурност от 18 май 2016 година за назначаване на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)