Решение на Съда от 12 юли 1984 г. # Ordre des avocats au barreau de Paris срещу Onno Klopp. # Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Франция. # Свобода на установяване. # Дело 107/83. TITJUR Klopp