Дело C-111/16: Преюдициално запитване от Tribunale di Udine (Италия), постъпило на 24 февруари 2016 г. — наказателно производство срещу Giorgio Fidenato и др.