Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/2000 van 2 augustus 2000 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst