EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 65/2000 (2000. gada 2. augusts), ar ko groza Eiropas Ekonomikas zonas līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)