2000 m. rugpjūčio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 65/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)