Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2000 от 2 август 2000 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП$