Заключение на генералния адвокат Warner представено на11 март 1975 г.