PROPCELEX Споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна