PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 1475/80 на Комисията от 12 юни 1980 година за изменение на няколко регламента от Общата селскостопанска политика след обединяване на разпоредбите, свързани с предварителното изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти