Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/589 van de Commissie van 23 april 2020 betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteit van de Republiek Zuid-Afrika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 2026) (Voor de EER relevante tekst)