Писмен въпрос P-0878/06, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Possible irregularities in the Lazio Regional Executive's dealings with its creditors