TITJUR Определение на Съда от 6 декември 1989 г. # Panhellinios Syndesmos Idioktiton Idiotikon Technikon Epagelmatikon ke Naftikon Scholikon Monadon (PSIITENSM) срещу Република Гърция и Комисия на Европейските общности. # Неизпълнение на задължения - Възражение от трето лице срещу влязло в сила съдебно решение. # Дело C-147/86 TO 3.