Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2000 от 31 март 2000 година за изменение на приложение II (Технически норми, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX