Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1