Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 114/98 от 27 ноември 1998 година за изменение на протокол 4 от Споразумението за ЕИП относно правилата за произход$