PROPCELEX Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/2006 от 27 януари 2006 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП