Mulligan/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на21 юни 1984 г. # Andrew Armstrong Mulligan срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 235/83.