SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 481/98 van Richard HOWITT aan de Commissie. Experts die de aanvragen van de structuurfondsen en de verwezenlijkingen evalueren