Дело T-53/15: Решение на Общия съд от 10 март 2016 г. — credentis/СХВП — Aldi Karlslunde (Curodont) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Curodont“ — По-ранна национална словна марка „Eurodont“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)