Решение на Съда от 14 ноември 1989 г. # Кралство Испания и Френска република срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 6/88 и 7/88. Испания и Франция/Комисия TITJUR