Cauza T-399/18: Acțiune introdusă la 27 iunie 2018 – TrekStor/EUIPO (Theatre)