Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 166/2003 от 5 декември 2003 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX