TITJUR Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на30 юни 1989 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения. # Дело 68/88. Комисия/Гърция