СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2016 г.$