Непротивопоставяне на Концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8040 — Silver Lake Group/Cegid Group) (Текст от значение за ЕИП)