Дело C-360/16: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 29 юни 2016 г. — Федерална република Германия/Aziz Hasan