Asia C-812/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 4.6.2020 – Terna SpA v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Energia – Euroopan unionin yleisen edun mukaiset hankkeet – Kahdelle euroopanlaajuisten energiaverkkojen alalla toteutetulle hankkeelle myönnetty Euroopan unionin rahoitustuki – Direktiivi 2004/17/EY – 37 artikla – Alihankinnat – 40 artiklan 3 kohdan c alakohta – Sopimusten tekeminen suoraan – Tekninen erityispiirre – Puitesopimus – Alun perin myönnetyn tuen vähentäminen rahoitukseen liittyvän tarkastuksen perusteella – Alun perin suoritettujen määrien palauttaminen)