Mål C-45/15 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 30 maj 2017 – Safa Nicu Sepahan Co. mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Skadeståndstalan — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran — Förteckning över personer och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Ekonomisk skada — Ideell skada — Oriktig bedömning av skadeståndets storlek — Föreligger inte — Anslutningsöverklagande — Nödvändiga villkor för Europeiska unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Skyldighet att visa att det finns grund för de restriktiva åtgärderna — Tillräckligt klar överträdelse)