Решение на Общия съд (втори състав) от 15 октомври 2018 г.$