Решение на Съда (пети състав) от 16 декември 1999 г.