Sag C-359/19 P: Appel iværksat den 5. maj 2019 af Meblo Trade d.o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 5. marts 2019 i sag T-263/18 — Meblo Trade mod EUIPO — Meblo Int