2011/775/ЕС: Решение на Европейския съвет от 23 октомври 2011 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка